• 1 Long
  • 2 Tín
  • 3 Sang
  • 4 Ấtơnàođó
  • 5 Huy

ƯU TIÊN THẺ VIETTEL NHÉ.


CK VÍ MOMO, ATM Tặng Thêm 20%.